Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Recent Post

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Home
  • ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Rijschool Parijs Leiden
Algemene voorwaarden
Bij autorijschool PARIJS zal U geen algemene voorwaarden tegen komen die niet wettelijk bepaald zijn (zoals kleine lettertjes!!) die misschien voor verrassingen zorgen, zoals wellicht bij de andere autorijscholen wel het geval is. Het is beter te voorkomen dan te genezen!
A: Voor rijlessen dient de kandidaat 16,5 jaar of ouder te zijn.
B: Bij de rijlessen dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen in geval van verkeerscontrole of nood.
C: U dient ervoor te zorgen dat u tijdig op de afgesproken plaats aanwezig bent. Bent u iets verlaatvoor uw rijles, wees er dan gerust op dat uw rijinstructeur altijd 20 minuten op de afgesproken plaats op u zal wachten. Bent u dan nog niet aanwezig op de afgesproken plaats, dan heeft uw rijschool het recht om u de rijles (rijlessen) toch in rekening te brengen.
D: U mag een rijles annuleren of verzetten. Dit dient u 48 uur van tevoren te doen, anders heeft uw rijschool het recht om u deze rijles toch in rekening te brengen.
E: Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet u een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
F: U wordt op de zelfde plaats afgezet als waar u bent opgehaald, wilt u op een andere plek worden afgezet is ditalleen mogelijk in Leiden, Leiderdorp, Oud ade, Wassenaar, Hazerswoude, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Warmond, Valkenburg ZH, Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Vorhout, Sassenheim, Lisse, De Zilk, Hillegom.
RIJEXAMEN VOORWAARDEN
A: De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en dit mee te nemen en tevens een geldig identiteitsbewijs.
B: Als uw rijexamen niet kan plaatsvinden, dan geldt het volgende:
Als u niet of te laat op uw rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan u toegerekend kunnen worden, dan moet u het nieuwe rijexamen betalen. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent, tenzij u bij de aanvraag van het rijexamen de vakantie data aan uw rijschool schriftelijk heeft doorgegeven. Of als u bijvoorbeeld niet de juiste en geldige documenten kunt overleggen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs) dan moet u alsnog de kosten voor het nieuwe rijexamen dragen.
C: De rijschool mag verhoging van rijexamentarieven en rijlestarieven aan u doorberekenen.
ANNULERING EXAMEN
A: Als het rijexamen niet door kan gaan vanwege slecht weer (bijvoorbeeld ijzel of sneeuw) dan hoeft u het nieuwe rijexamen niet zelf te bekostigen.
B: Als de rijlesauto defect is, of als de examinator de rijlesauto heeft afgekeurd omdat er iets niet in orde is en er is geen andere rijlesauto tot beschikking, dan hoeft u ook de kosten van het nieuwe rijexamen niet te dragen.
STOPPEN MET RIJLESSEN
U besluit om wat voor reden dan ook om te stoppen met uw rijopleiding:
A: Als u geen vast aantal rijlessen of geen vaste rijlesperiode heeft afgesproken dan kunt u met uw rijopleiding stoppen, waarbij u rekening moet houden met een opzegtermijn van een maand. En waarbij u op de eerste dag van een maand schriftelijk moet aangeven dat u gaat stoppen met de rijlessen.
B: Heeft u wel een vast aantal rijlessen of een vaste lesperiode (BV een lespakket of een rijopleiding totaal) afgesproken, dan kunt u alleen stoppen met de rijopleiding als u hiervoor een ernstige reden heeft. Het volgende wordt u dan in rekening gebracht:
a: Het bedrag wat u verschuldigd bent voor de gereden rijlessen
b: Een extra rijles
c: Het door de rijschool betaalde rijexamengeld(CBR/CCV/BNOR)
d:Mocht u alles al vooraf hebben betaald dan restitueert de rijschool uw rijlesgeld, verminderd met het door de rijschool al betaalde examengeld(CBR/CCV/BNOR), de rijlessen die al gereden zijn en een extra rijles. e: Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeen gekomen rijlessen of met het geven van rijlessen over de overeen gekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als uw rijschool zo’n ernstige reden hier voor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met rijlesgeven. De rijschool / instructeur moet u dan wel duidelijk maken waarom hij de rijlessen wil beëindigen. Had u al rijlessen vooruit betaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan u terug betalen.
VRIJWARING
Stel dat u tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan een auto van een andere weggebruiker of aan uw rijlesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
a: De rijschool houder kan u in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hiervoor draagt hij zelf het risico tijdens de rijlssen.
b: Het is verboden om tijdens de rijlessen onder invloed te zijn van alcohol en/of andere middelen zoals bv medicijnen of drugs die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding tijdens de rijles blijkt, dat u onder invloed was wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld.
c: De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade en letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.